Konu: alzheimer

Seyahat Sağlığı: Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık - azgezmis.com

Seyahat Sağlığı: Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık

21 Haziran 2017

Dikkat dağınıklığı artık şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası. Herkes unutkanlıktan yakınarak “alzheimer oldum!” endişesi ile nörologlara…